AKADEMICKÝ PRACOVNÍK/PRACOVNICE - výuka anglického jazyka (Prostějov)

Ministerstvo obrany nabízí v Prostějově volnou pracovní pozici "AKADEMICKÝ PRACOVNÍK/PRACOVNICE - výuka anglického jazyka". Nástupní mzda je 32 820 – 42 780 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
AKADEMICKÝ PRACOVNÍK/PRACOVNICE - výuka anglického jazyka
Obor(y):
Výchova a vzdělávání
Obec:
Prostějov
Mzda:
32 820 – 42 780 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
VŠ magisterské
Adresa pracoviště:
Ministerstvo obrany - Univerzita obrany

Další informace o volném místu

Veškeré informace k volnému pracovnímu místu jsou dostupné na:
https://unob.cz/univerzita/kariera/vyberova-rizeni-na-centrum-jazykoveho-vzdelavani/

V souladu s ustanovením § 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), a v souladu s Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany vypisuje rektorka - velitelka výběrové řízení na obsazení místa:

Akademický pracovník 1. oddělení anglického jazyka Odboru rezortní výuky Centra jazykového vzdělávání (99/375499/00/13/5/3333).
Místo je plánováno pro občanského zaměstnance, na dobu určitou nejdéle do 30. září 2026 (jako zástup za událost) - rozsah pracovní doby 40 hodin týdně.

Kvalifikační předpoklad - vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (13).
Jazyková způsobilost z anglického jazyka podle NATO STANAG 6001 - SLP 3333. Místo - akademický pracovník.

Předpokládaný termín obsazení místa - 25. 8. 2023.
Uchazeči předloží přihlášky do výběrového řízení s přehledem vědecké a publikační činnosti do 18. 6. 2023 na adresu:
o.z. Ing. Tereza ČECHÁKOVÁ (tel. 973 442 393, Alc. 442 393)
Univerzita obrany, Oddělení personální, Kounicova 65, 662 10 BRNO

Uchazeči, kteří nejsou příslušníky Univerzity obrany (UO), připojí k přihlášce navíc profesní životopis, ověřené opisy dokladů o vzdělání a čestné prohlášení o zdravotním stavu a občanské a morální bezúhonnosti, poučení a čestné prohlášení uchazeče o zaměstnání na UO k § 303 ZP.
Součástí pohovoru bude jazyková zkouška z anglického jazyka podle normy NATO STANAG 6001 na úroveň SLP 3333 (netýká se rodilých mluvčích a držitelů platného osvědčení o získání SLP 3333). Informace k této zkoušce lze získat na internetových stránkách CJV https://cjv.unob.cz/centrum/testovani-jazyku/.

Místo a čas konání pohovoru v rámci výběrového řízení: Olomouc, Pasteurova 66/13 (areál chirurgie VN Olomouc), 2. NP vlevo, dne 28. 6. 2023 od 09:00 hod.
Uchazeči, kteří úspěšně absolvují ústní pohovor, budou pozváni k přezkoušení z požadovaného jazyka nebo dvou jazyků podle NATO STANAG 6001 na úroveň 3333. (neplatí pro rodilé mluvčí a držitele platného osvědčení o získání SLP 3333).

Místo a čas konání jazykové zkoušky z anglického jazyka: Brno, kasárna Černá Pole, třída generála Píky 2, budova č. 17, Oddělení testování, 10. 7. 2023 od 08,00 hod. do 15,00 hod.
Výsledek výběrového řízení bude uchazečům oznámen písemně do vlastních rukou.

Vyhlašovatel své rozhodnutí zveřejní ve veřejné části internetových stránek nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy obdržel zprávu komise o posouzení uchazečů.
Proti porušení řádu může uchazeč písemně podat námitky rektorce - velitelce UO prostřednictvím vyhlašovatele nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí vyhlašovatele ve veřejné části internetových stránek univerzity. Podání námitek má odkladný účinek.

Kontakt na zaměstnavatele

Mgr. Martin Holec
kontaktní osoba
email: martin.holec@unob.cz

Ministerstvo obrany - Univerzita obrany
Prostějov


Poslední změna: před 9 měsíci