Odborný rada - ředitel Odboru Kontaktního pracoviště Prostějov (Prostějov)

Úřad práce České republiky nabízí v Prostějově volnou pracovní pozici "Odborný rada - ředitel Odboru Kontaktního pracoviště Prostějov". Nástupní mzda je 42 180 – 56 820 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Odborný rada - ředitel Odboru Kontaktního pracoviště Prostějov
Obor(y):
Administrativa, Právo, Management
Obec:
Prostějov
Mzda:
42 180 – 56 820 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
VŠ magisterské
Adresa pracoviště:
Úřad práce České republiky - Kontaktní pracoviště Prostějov
nám. Spojenců 2632/13
79601

Další informace o volném místu

Formulář žádosti a bližší informace na www.uradprace.cz/Kariéra na ÚP ČR/Olomoucký kraj.
Žádosti musí být DORUČENY do 22. července 2024
Generální ředitel Úřadu práce České republiky, jako služební orgán, příslušný podle § 10 odst.1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen "zákon"), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo: odborný rada - ředitel Odboru Kontaktního pracoviště Prostějov Krajské pobočky Úřadu práce České republiky v Olomouci, se služebním působištěm v Prostějově, ID 11004600.
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Funkční období trvá 5 let. Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. září 2024.
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 13. platové třídy.

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen "žádost") podané ve lhůtě do 22. července 2024, tj. v této lhůtě
-doručené služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci, Vejdovského 988/4, 779 00 Olomouc
-podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese,
-podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu podatelna.ol@uradprace.cz, nebo
-podané v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky služebního úřadu ID a2azprx.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: "Neotevírat" a slovy "Výběrové řízení č.j. UPCR-2024/73993-78099807".
V žádosti je žadatel povinen uvést ID datové schránky nebo elektronickou adresu, na kterou mu budou doručovány písemnosti ve výběrovém řízení.

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:
1. je státním občanem České republiky,
2. dosáhl věku 18 let,
3. je plně svéprávný,
4. je bezúhonný,
5. dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo: tj. minimálně
vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském studijním
programu,
6. má potřebnou zdravotní způsobilost
7. splnění dalších předpokladů - bližší informace jsou k dispozici na stránkách: Kariéra na ÚP ČR (uradprace.cz)

Kontakt na zaměstnavatele

Ing. Vlastimil Přidal
ředitel Krajské pobočky ÚP ČR v Olomouci
telefon: 950 141 300

Úřad práce České republiky - Kontaktní pracoviště Prostějov
Prostějov
79601


Poslední změna: před 2 týdny