REFERENT/KA OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA ODDĚLENÍ OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Odboru životního prostředí Magistrátu m... (Prostějov)

Statutární město Prostějov nabízí v Prostějově volnou pracovní pozici "REFERENT/KA OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA ODDĚLENÍ OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Odboru životního prostředí Magistrátu m...". Nástupní mzda je 23 390 – 34 370 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
REFERENT/KA OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA ODDĚLENÍ OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Odboru životního prostředí Magistrátu m...
Obor(y):
Administrativa
Obec:
Prostějov
Mzda:
23 390 – 34 370 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
Vyšší odborné
Adresa pracoviště:
Statutární město Prostějov
nám. T. G. Masaryka 130/14
79601

Další informace o volném místu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění, výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou REFERENT/REFERENTKA OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA ODDĚLENÍ OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Odboru životního prostředí Magistrátu města Prostějova Vznik pracovního poměru úředníka je podmíněn splněním předpokladů dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, tzn., že úředníkem se dle tohoto zákona může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk

Další požadavky:
-vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání se zaměřením na vodní hospodářství (stavebně technické obory - vodní hospodářství, přírodní obory, technické nebo technologické obory se zaměřením na vodu, zemědělské a lesnické obory apod.) nebo ekologii - podmínkou
-zkouška odborné způsobilosti pro správní činnost na úseku vodního hospodářství a stavebního řádu - výhodou
-znalost a orientace v právních předpisech, zejména:
-zákon č. 254/2001 Sb. o vodách v platném znění,zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění
-zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, zkušenosti práce ve veřejné správě - výhodou, morální předpoklady pro výkon práce ve veřejné správě, dobré komunikační schopnosti a písemný projev, spolehlivost, schopnost učit se novým poznatkům, ochota pracovat podle potřeb i mimo obvyklou pracovní dobu, dobrá znalost práce na PC (Word, Excel, Power point, ...), řidičský průkaz skupiny B, aktivní řidič - podmínkou, vhodné i pro absolventy
Co nabízíme: příjemné pracovní prostředí, pružné rozvržení pracovní doby, 5 týdnů dovolené, indispoziční volno, stravovací a benefitní karta, příspěvek na penzijní připojištění, účast na vzdělávacích akcích (rozvoj odborných i měkkých dovedností), možnost čerpání příspěvku ze sociálního fondu
Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
-jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče
K přihlášce uchazeč připojí následující doklady:
-strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
-výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
-ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Nedoložení výše uvedených dokumentů je považováno za nesplnění formálních požadavků a je důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.
Žadatel nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.
Přihlášku můžete doručit následovně:
-prostřednictvím podatelny Magistrátu města Prostějova na adrese nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov 796 01
-prostřednictvím pošty na adresu Magistrát města Prostějova, personální oddělení, nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov 796 01
-prostřednictvím datové schránky města Prostějova: mrtbrkb
Obálka musí být vždy označena zn.: "VŘ - referent/ka oddělení ochrany životního prostředí". Platové zařazení: 10. platová třída, dle příslušných platových předpisů (+ osobní ohodnocení dle pracovní výkonu)Pracovní poměr: plný pracovní úvazek na dobu neurčitou. Místo výkonu práce: Prostějov. Termín pro podání přihlášky: do 16.06.2024. Předpokládaný nástup: ihned po ukončení výběrového řízení, příp. dle možností vybraného uchazečeBližší informace o pracovním místě podá, Ing. Martina Cetkovská, 582 329 493

Kontakt na zaměstnavatele

Ing. Jitka Růžičková
personalistka
telefon: 582 329 445
email: jitka.ruzickova@prostejov.eu

Statutární město Prostějov
Prostějov
79601


Poslední změna: před 2 týdny