REFERENT/KA ROZVOJE ZELENĚ A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ NA ODBORU ROZVOJE A INVESTIC Magistrátu města Prostějova (Prostějov)

Statutární město Prostějov nabízí v Prostějově volnou pracovní pozici "REFERENT/KA ROZVOJE ZELENĚ A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ NA ODBORU ROZVOJE A INVESTIC Magistrátu města Prostějova". Nástupní mzda je 23 390 – 34 370 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
REFERENT/KA ROZVOJE ZELENĚ A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ NA ODBORU ROZVOJE A INVESTIC Magistrátu města Prostějova
Obor(y):
Administrativa
Obec:
Prostějov
Mzda:
23 390 – 34 370 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
VŠ magisterské
Adresa pracoviště:
Statutární město Prostějov
nám. T. G. Masaryka 130/14
79601

Další informace o volném místu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou REFERENT/KA ROZVOJE ZELENĚ A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ NA ODBORU ROZVOJE A INVESTIC Magistrátu města Prostějova
Vznik pracovního poměru je podmíněn splněním předpokladů, kdy fyzická osoba:
- je státním občanem České republiky, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt
-dosáhla věku 18 let
-je způsobilá k právním úkonům
-je bezúhonná

Další požadavky:
-vysokoškolské vzdělání v oboru zahradní a krajinářská architektura (vč. absolventů) nebo vysokoškolské vzdělání v oboru architektura, urbanismus, stavebnictví s doložitelnou praxí s rozvojem veřejné zeleně či navrhováním vegetačních úprav - podmínkou
-zkušenost s projektováním v programu typu CAD - podmínkou
-schopnost samostatné a tvůrčí práce - podmínkou
-znalost města Prostějova - výhodou
-korektní vystupování a jednání s lidmi, schopnost týmové práce, spolehlivost, flexibilita
-zkušenosti se správou sociálních sítí a komunikací s veřejností - výhodou
-znalost práce na PC (Word, Excel, SketchUP, nástroje Adobe Creative Cloud)
-řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič) - výhodou

Co nabízíme: zajímavá pracovní náplň a možnost podílet se tvůrčím způsobem na rozvoji města, spolupráce na významných rozvojových a investičních projektech města (konkrétněji na rozvijime.prostejov.eu), příjemné pracovní prostředí, pružné rozvržení pracovní doby, 5 dnů indispozičního volna, stravovací a benefitní karta, příspěvek na penzijní připojištění, účast na vzdělávacích akcích (rozvoj odborných i měkkých dovedností) , příspěvek na ošacení, možnost využívání volnočasových a rekreačních zařízení zaměstnavatele, sportovně-relaxační programy pro zaměstnance (plavání, posilovna, kruhový trénink, wellness)
Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
jméno, příjmení a titul uchazeče; datum a místo narození, státní příslušnost; místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana; datum a podpis uchazeče

K přihlášce uchazeč připojí následující doklady:
-strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
-výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
-ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Nedoložení výše uvedených dokumentů je považováno za nesplnění formálních požadavků a je důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.
Žadatel nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.
Přihlášku můžete doručit následovně:
- prostřednictvím podatelny Magistrátu města Prostějova na adrese nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov 796 01
- prostřednictvím pošty na adresu Magistrát města Prostějova, personální oddělení, nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov 796 01
- prostřednictvím datové schránky města Prostějova: mrtbrkb

Obálka musí být vždy označena zn.: "VŘ - referent/ka rozvoje zeleně a veřejných prostranství".
Platové zařazení: 10. platová třída, dle příslušných platových předpisů (+osobní ohodnocení dle pracovního výkonu)
Pracovní poměr: plný pracovní úvazek na dobu neurčitou
Místo výkonu práce: Prostějov
Termín pro podání přihlášky: do 31.05.2024

Kontakt na zaměstnavatele

Ing. Jitka Růžičková
personalistka
telefon: 582 329 445
email: jitka.ruzickova@prostejov.eu

Statutární město Prostějov
Prostějov
79601


Poslední změna: před 1 týdnem