Referent/ka sociálních věcí na oddělení sociálně - právní ochrany dětí Odboru sociálních věcí (Prostějov)

Statutární město Prostějov nabízí v Prostějově volnou pracovní pozici "Referent/ka sociálních věcí na oddělení sociálně - právní ochrany dětí Odboru sociálních věcí". Nástupní mzda je 25 280 – 37 170 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Referent/ka sociálních věcí na oddělení sociálně - právní ochrany dětí Odboru sociálních věcí
Obor(y):
Administrativa
Obec:
Prostějov
Mzda:
25 280 – 37 170 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
VŠ magisterské
Adresa pracoviště:
Statutární město Prostějov
nám. T. G. Masaryka 130/14
79601

Další informace o volném místu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění, výběrové řízení na obsazení dvou pracovních míst na dobu neurčitou REFERENT/KA SOCIÁLNÍCH VĚCÍ NA ODDĚLENÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Odboru sociálních věcí Magistrátu města Prostějova
Vznik pracovního poměru úředníka je podmíněn splněním předpokladů dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, tzn., že úředníkem se dle tohoto zákona může stát fyzická osoba, která:
- je státním občanem České republiky, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt
-dosáhla věku 18 let
-je způsobilá k právním úkonům
- je bezúhonná
-ovládá jednací jazyk
Další požadavky:
-vysokoškolské vzdělání v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci dle § 49 a) zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí a v souladu s ustanovením dle § 110 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - podmínkou
-znalost agendy sociálně-právní ochrany dětí a náhradní rodinné péče - výhodou
-zkouška odborné způsobilosti pro správní činnost na úseku sociálně-právní ochrany dětí - výhodou
-morální předpoklady pro výkon práce ve veřejné správě
-schopnost efektivně komunikovat s veřejností, korektní vystupování
-spolehlivost, vysoké pracovní nasazení, schopnost učit se novým poznatkům
-časová flexibilita
-znalost práce na PC na uživatelské úrovni (Word,Excel)
-bezchybný písemný projev - podmínkou
-řidičský průkaz skupiny B, aktivní řidič - podmínkou

Co nabízíme: příjemné pracovní prostředí, pružné rozvržení pracovní doby, 5 týdnů dovolené, indispoziční volno, stravovací a benefitní karta, příspěvek na penzijní připojištění, účast na vzdělávacích akcích (rozvoj odborných i měkkých dovedností), možnost čerpání příspěvku ze sociálního fondu
Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
-jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče
K přihlášce uchazeč připojí následující doklady:
-strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
-výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
-ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Nedoložení výše uvedených dokumentů je považováno za nesplnění formálních požadavků a je důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.
Žadatel nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.
Přihlášku můžete doručit následovně:
o prostřednictvím podatelny Magistrátu města Prostějova na adrese nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov 796 01
o prostřednictvím pošty na adresu Magistrát města Prostějova, personální oddělení, nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov 796 01
-prostřednictvím datové schránky města Prostějova: mrtbrkb
Obálka musí být vždy označena zn.: "VŘ - referent/ka sociálních věcí na Odboru sociálních věcí".
Platové zařazení: 11. platová třída, dle příslušných platových předpisů (+ osobní ohodnocení dle pracovního výkonu)
Pracovní poměr: obě pozice jsou na plný pracovní úvazek na dobu neurčitou
Místo výkonu práce: Prostějov
Termín pro podání přihlášek: do 04.04.2024, včetně
Předpokládaný nástup: 01.05.2024, případně dle možností vybraného uchazeče
Bližší informace o pracovním místě podá Mgr. Jitka Všetičková, vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí, tel. č. 582 329 540 nebo za personální oddělení Mgr. Zdeňka Bendová, tel. 582 329 162.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Kontakt na zaměstnavatele

Ing. Jitka Růžičková
personalistka
telefon: 582 329 445
email: jitka.ruzickova@prostejov.eu

Statutární město Prostějov
Prostějov
79601


Poslední změna: před 2 týdny