REFERENT/REFERENTKA evidence poplatků Finančního odboru Magistrátu města Prostějova (Prostějov)

Statutární město Prostějov nabízí v Prostějově volnou pracovní pozici "REFERENT/REFERENTKA evidence poplatků Finančního odboru Magistrátu města Prostějova". Nástupní mzda je 21 710 – 31 820 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
REFERENT/REFERENTKA evidence poplatků Finančního odboru Magistrátu města Prostějova
Obor(y):
Administrativa
Obec:
Prostějov
Mzda:
21 710 – 31 820 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
Vyšší odborné
Adresa pracoviště:
Statutární město Prostějov
nám. T. G. Masaryka 130/14
79601

Další informace o volném místu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění, výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou
REFERENT/KA EVIDENCE POPLATKŮ Finančního odboru Magistrátu města Prostějova
Vznik pracovního poměru úředníka je podmíněn splněním předpokladů dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, tzn., že úředníkem se dle tohoto zákona může stát fyzická osoba, která:
-je státním občanem České republiky, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt
-dosáhla věku 18 let
-je způsobilá k právním úkonům
-je bezúhonná
-ovládá jednací jazyk
Požadavky:
-vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání v oblasti ekonomie nebo veřejné správy - podmínkou;
-znalost zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění a zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění;
-praxe ve veřejné správě - výhodou;
-umění jednat s klienty v přímém kontaktu;
-spolehlivost, pečlivost a odolnost vůči stresu;
-znalost práce s PC (Word, Excel, Internet);
-řidičský průkaz skupiny B, aktivní řidič - výhodou;
-zkouška zvláštní odborné způsobilosti při správě daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění dle zákona o úřednících územních samosprávných celků - výhodou.

Co nabízíme: příjemné pracovní prostředí, pružné rozvržení pracovní doby 5 týdnů dovolené, indispoziční volno, stravovací a benefitní karta, příspěvek na penzijní připojištění, účast na vzdělávacích akcích (rozvoj odborných i měkkých dovedností)

Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče

K přihlášce uchazeč připojí následující doklady:
- strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
-výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
-ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Nedoložení výše uvedených dokumentů je považováno za nesplnění formálních požadavků a je důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.
Žadatel nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.
Přihlášku můžete doručit následovně:
-prostřednictvím podatelny Magistrátu města Prostějova na adrese nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov 796 01
-prostřednictvím pošty na adresu Magistrát města Prostějova, personální oddělení, nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov 796 01
-prostřednictvím datové schránky města Prostějova: mrtbrkb

Obálka musí být vždy označena zn.: "VŘ - referent/ka evidence poplatků".
Platové zařazení: 9. platová třída, dle příslušných platových předpisů (+ osobní ohodnocení dle pracovního výkonu)
Pracovní poměr: plný pracovní úvazek na dobu neurčitou
Místo výkonu práce: Prostějov
Termín pro podání přihlášky: do 18.07.2024, včetně
Předpokládaný nástup: září 2024, příp. dle možností vybraného uchazeče

Bližší informace o pracovním místě podá Ing. Radim Carda, vedoucí Finančního odboru MMPv, tel. č. 582 329 104 nebo Mgr. Zdeňka Bendová, vedoucí personálního oddělení MMPv, tel. 582 329 162.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Kontakt na zaměstnavatele

Ing. Jitka Růžičková
personalistka
telefon: 582 329 445
email: jitka.ruzickova@prostejov.eu

Statutární město Prostějov
Prostějov
79601


Poslední změna: před 2 týdny